Trang thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn

 • Banner chính
 • Logo chính
 • Văn bản chỉ đạo, điều hành  STT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
  1 109/ BC-UBND 15/03/2022 Báo cáo CCHC quý I triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
  2 93- QĐ-UBND 28/02/2022 Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
  3 Số 27/KH-UBND 22/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
  4 16/01/2022 Dự toán thu ngân sách xã năm 2022
  5 32/QĐ-UBND 14/01/2022 Quy chế chi tiêu nội bộ
  6 Số 08/TB-UBND 09/01/2022 Thông báo công khai ngân sách
  7 05/QĐ-UBND 07/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2022
  8 Số 04/QĐ-UBND 06/01/2022 Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách
  9 Số 547/BC-UBND 24/12/2021 Thuyết minh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch các hoạt động tài chính khác ở xã năm 2022
  • Báo cáo CCHC quý I triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
  • Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận...
  • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
  • Dự toán thu ngân sách xã năm 2022
  • Quy chế chi tiêu nội bộ
  • Thông báo công khai ngân sách
  • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2022
  • Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách
  • Thuyết minh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch các hoạt động...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: