Trang thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn

 • Banner chính
 • Logo chính
 • Văn bản chỉ đạo, điều hành  STT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
  1 Số 60/ KH-UBND 20/02/2023 Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
  2 487/BC-UBND 31/12/2022 Báo cáo kết quả triển khai duy trì , áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO. 9001: 2015.
  3 690/BC-UBND 26/12/2022 Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
  4 526/KH-UBND 10/11/2022 Kế hoạch tuyên truyền pháp luật quý IV năm 2022
  5 569 21/10/2022 Tổ chức ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trên địa bàn xã cẩm sơn
  6 63/ QĐ-UBND 02/10/2022 Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
  7 61/QĐ- UBND 02/10/2022 Quyết định kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật năm 2022
  8 31/ QĐ-UBND 01/10/2022 Quyết định về việc kiện toàn ban giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo năm 2022
  9 74/ QĐ-UBND 03/09/2022 Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra thi hành pháp luật về các lĩnh vự trọng tâm thuộc phạm vi quản lý UBND xã
  10 57/QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của của cơ quan hành chính xã Cẩm Sơn
  11 56/QĐ-UBND 02/08/2022 Vê việc ban hành quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh
  12 55/ QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả năm 2022
  13 54/ QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định kiện toàn tổ hòa giải thôn An Sơn
  14 53/ QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định kiện toàn tổ hòa giải thôn Thọ Sơn
  15 52/ QĐ-UBND 02/08/2022 Quyết định kiện toàn tổ hòa giải thôn Phúc Sơn
    1 2 3 4
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: