Trang thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn

 • Banner chính
 • Logo chính
 • Trang chủ Kinh tế - Chính trị

  Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội MTTQ Việt Nam xã Cẩm sơn 2019-2024

  Đăng ngày 21-06-2022 09:49
  Link Gốc 26 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu , chỉ tiêu, nhiệm vụ , các phong trào thi đua, các cuộc vận động của MTTQ.

  Nguyễn Trọng Phượng
  . . . . .
  • Báo cáo CCHC quý I triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
  • Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận...
  • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
  • Dự toán thu ngân sách xã năm 2022
  • Quy chế chi tiêu nội bộ
  • Thông báo công khai ngân sách
  • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2022
  • Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách
  • Thuyết minh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch các hoạt động...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: