Trang thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn

 • Banner chính
 • Logo chính
 • Trang chủ Kết quả thực hiện xây dựng NTM

  Hội nông dân tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới

  Đăng ngày 11-05-2022 09:26
  Link Gốc 58 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Nhằm góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua, Hội Nông dân xã Cẩm Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tới tận cán bộ, hội viên nông dân.

  Hội Nông Dân
  . . . . .
  • Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp...
  • Tổ chức ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam...
  • Báo cáo CCHC quý I triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
  • Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận...
  • Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức
  • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
  • Dự toán thu ngân sách xã năm 2022
  • Quy chế chi tiêu nội bộ
  • Quyết định
  • Thông báo công khai ngân sách
  • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2022
  • Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách
  • Kế hoạch khắc phục tồn tại trong công tác CCHC năm 2021
  • Thuyết minh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch các hoạt động...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: