Trang thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn

 • Banner chính
 • Logo chính
 • Loading...
  Kết quả thực hiện xây dựng NTM
  Hội nông dân tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới

  Hội nông dân tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới

  11-05-2022
  Nhằm góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua, Hội Nông dân xã Cẩm Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tới tận cán bộ, hội viên nông dân.
  • Báo cáo CCHC quý I triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
  • Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận...
  • Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức
  • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
  • Dự toán thu ngân sách xã năm 2022
  • Quy chế chi tiêu nội bộ
  • Thông báo công khai ngân sách
  • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2022
  • Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách
  • Kế hoạch khắc phục tồn tại trong công tác CCHC năm 2021
  • Thuyết minh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch các hoạt động...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: