Trang thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn

 • Banner chính
 • Logo chính
 • Trang chủ Kinh tế - Chính trị

  KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND XÃ CẨM SƠN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

  Đăng ngày 12-07-2022 15:50
  Link Gốc 34 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2022 tại nhà văn hóa xã Cẩm Sơn, Hội đồng nhân dân xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức kỳ họp thứ tư

  . . . . .
  • Báo cáo CCHC quý I triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
  • Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận...
  • Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức
  • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
  • Dự toán thu ngân sách xã năm 2022
  • Quy chế chi tiêu nội bộ
  • Thông báo công khai ngân sách
  • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2022
  • Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách
  • Kế hoạch khắc phục tồn tại trong công tác CCHC năm 2021
  • Thuyết minh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch các hoạt động...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: