Từ ngày : 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

UBND XÃ CẨM SƠN

  • Thứ 2 Ngày 05/12/2022

  • Thứ 3 Ngày 06/12/2022

  • Thứ 4 Ngày 07/12/2022

  • Thứ 5 Ngày 08/12/2022

  • Thứ 6 Ngày 09/12/2022

  • Thứ 7 Ngày 10/12/2022

  • Chủ nhật Ngày 11/12/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ hai

Ngày 05-12-2022