Trang thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn

 • Banner chính
 • Logo chính
 • Trang chủ Mặt trận, Hội, Đoàn thể

  Nông Dân Cẩm Sơn chung sức xây dựng Nông Thôn Mới

  Đăng ngày 10-08-2022 15:15
  Link Gốc 20 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt làng quê của địa phương đã và đang khởi sắc từng ngày trên tất cả các mặt. Kết quả đó có phần đóng góp rất tích cực của hội Nông Dân trong quá trình thực hiện chương trình này.

  Hội Nông Dân
  . . . . .
  • Tổ chức ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam...
  • Báo cáo CCHC quý I triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
  • Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận...
  • Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức
  • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
  • Dự toán thu ngân sách xã năm 2022
  • Quy chế chi tiêu nội bộ
  • Quyết định
  • Thông báo công khai ngân sách
  • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2022
  • Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách
  • Kế hoạch khắc phục tồn tại trong công tác CCHC năm 2021
  • Thuyết minh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch các hoạt động...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: