Trang thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn

 • Banner chính
 • Logo chính
 • Trang chủ Kinh tế - Chính trị

  Ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" tại Thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn

  Đăng ngày 27-05-2022 09:06
  Link Gốc 15 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Ngày 27-06, thực hiện kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, hội nông dân huyện Cẩm Xuyên được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Cẩm Sơn, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Cẩm Sơn đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật” tại Thôn An Sơn, xã Cẩm Sơn

  Hội Nông Dân
  . . . . .
  • Báo cáo CCHC quý I triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
  • Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận...
  • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
  • Dự toán thu ngân sách xã năm 2022
  • Quy chế chi tiêu nội bộ
  • Thông báo công khai ngân sách
  • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2022
  • Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách
  • Thuyết minh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch các hoạt động...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: