Trang thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn

 • Banner chính
 • Logo chính
 • Trang chủ Mặt trận, Hội, Đoàn thể

  TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC NAM

  Đăng ngày 20-05-2022 16:00
  Link Gốc 23 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua đột kích với chủ đề "Cựu Chiến Binh gương mẫu "- tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới và giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn trọng tâm là đường cao tốc Bắc Nam.

  Hội cựu chiến binh xã Cẩm Sơn
  . . . . .
  • Tổ chức ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam...
  • Báo cáo CCHC quý I triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
  • Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận...
  • Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức
  • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
  • Dự toán thu ngân sách xã năm 2022
  • Quy chế chi tiêu nội bộ
  • Quyết định
  • Thông báo công khai ngân sách
  • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2022
  • Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách
  • Kế hoạch khắc phục tồn tại trong công tác CCHC năm 2021
  • Thuyết minh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch các hoạt động...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: