Trang thông tin điện tử

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn

 • Banner chính
 • Logo chính
 • Trang chủ Văn hóa - Xã hội và Môi trường

  Xã hội hóa nguồn lực xây dựng công trình, phần việc thanh niên

  Đăng ngày 22-02-2022 10:34
  Link Gốc 13 Lượt xem
  Xem cỡ chữ

  Trước thực tế kinh phí ngân sách dành cho các hoạt động, phong trào Đoàn hạn còn hẹp, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh việc huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để xây dựng các công trình, phần việc thanh niên và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

  Đoàn xã Cẩm Sơn
  . . . . .
  • Báo cáo CCHC quý I triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
  • Quyết định về việc thành lập tổ chuyên môn tại bộ phận tiếp nhận...
  • Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
  • Dự toán thu ngân sách xã năm 2022
  • Quy chế chi tiêu nội bộ
  • Thông báo công khai ngân sách
  • Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Cẩm Sơn năm 2022
  • Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách
  • Thuyết minh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch các hoạt động...
  Loading the player...
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
  Sở - Ban - Ngành:
  Thành phố - Huyện - Thị:
  Website khác: